Wednesday, March 13, 2013

תכנון מוסך בהתאם לתקני GMג'נרל מוטורס

תכנון מוסך בהתאם לתקני GM ג'נרל מוטורס

חברת U.M.I ישראל  החלה לפעול בשנת 1994 ע"י שתי יבואניות הרכב הוותיקות ליאו גולדברג וחברת המזרח ליבוא מכוניות בשותפות עם יצרנית הרכב חברת ג'נרל מוטורס שבקשה לעודד את המכירות בישראל. הנהלת החברה החדשה ברשותם של אביהו בן נון ודוד עיני יזמה את  שדרוג כל מוסכי הרכב והתאמתם לסטנדרט שנות ה-2000 .
משרד מינימקס מהנדסים בע"מ נבחר לרכז את הפרויקט.  במשך יותר משנתיים עבד צוות של ארבעה אנשים להתאמת התקנים האמריקאים ושדרוג המוסכים לתקנים החדשים.
כל מוסכי הרשת והמוסכים שבקשו להתקבל לרשת נבדקו בעזרת טבלאות התקנים שאפשרו עבודה מהירה ושמירה על רמה אחידה באמצעות כלי תכנון ובדיקה שהיו מקובלים בארצות הברית בכל הרשתות המצליחות.

 התקנים משמשים עד היום את החברה  ואפילו אומצו ע"י חברות אחרות שקבלו את המידע והנתונים ממנהלים בעבר בחברת UMI . (מסיבה זו אנו מרשים לעצמנו לפרסם מידע זה).

הבסיס לתכנון מוסך שירות הוא מספר הרכבים המטופלים ביום. בהתאם לכך יקבע מספרם של הליפטים שהם בעצם המדד לגודל המוסך. מוסכי הרשת חולקו לארבע קטגוריות בהתאם למספר הממוצע של רכבים מטופלים ביום:

מוסך MINI – עד 12 כניסות רכבים לטיפול ביום.
מוסך SMALL – מ12 עד 20 כניסות רכבים לטיפול ביום
מוסך MEDIUM – מ20 עד 30 כניסות רכבים לטיפול ביום
מוסך LARGE – מ30 עד 40 כניסות רכבים לטיפול ביום
מוסך VERY LARGE – מעל 60 כניסות רכבים לטיפול ביום

התייחסנו  למוסך השירות כקו ייצור שבו מטופלים רכבים על אמצעי העזר העיקרי שהוא הליפט.
הרכבים מגיעים לכניסה שבה פותחים להם כרטיס עבודה. בעלי הרכב יכולים לצפות ברכב המטופל מחדר המתנה עם חלון זכוכית. לאחר הטיפול הרכבים ממתינים בחנייה ייעודית והיציאה מתבצעת דרך פתח שונה מפתח הכניסה.
לאחר שנקבע מספר הליפטים, בהתאם למספר הרכבים המטופלים ביום,  שטח מוסך השירות נגזר ממספרם. זהו גם הבסיס לקביעת כל שטחי המוסך:
<!--[if !supportLists]-->ñ     <!--[endif]-->מספר העמדות הנוספות
<!--[if !supportLists]-->ñ     <!--[endif]-->שטח של מחלקת שירות שנקבע בהתאם למדד של 40 מ"ר כפול מספר הלפטים
<!--[if !supportLists]-->ñ     <!--[endif]-->שטח אזור קבלת רכבים לשירות
<!--[if !supportLists]-->ñ     <!--[endif]-->שטח מחסן חלפים
<!--[if !supportLists]-->ñ     <!--[endif]-->שטח חדר המתנה
<!--[if !supportLists]-->ñ     <!--[endif]-->שטח משרד כללי
<!--[if !supportLists]-->ñ     <!--[endif]-->שטח גינון שנקבע לפי השטח הכללי (7% ממנו)
<!--[if !supportLists]-->ñ     <!--[endif]-->שטח חניית לקוחות, שנקבע בהתאם למדד של 50 מ"ר כפול מספר הליפטים
<!--[if !supportLists]-->ñ     <!--[endif]-->שטח חניית רכבים בשירות
<!--[if !supportLists]-->ñ     <!--[endif]-->שטח חניית עובדים וצרכים אחרים, שנקבע בהתאם למדד של 50 מ"ר כפול מספר הליפטים

על בסיס תקני GM שהותאמו לארץ, בנינו טבלת דרישות המוצגת בדף הבא. עברנו על כל מוסכי הרשת ומינו אותם בהתאם לתקן החדש.
זאת אחרי ששרטטנו את מערך המוסך ולמדנו את הפוטנציאל לשיפור והתאמה לתקנים החדשים של הרשת.
צוות ההיגוי שכלל גם מהנדס אמריקאי של GM  בשיתוף עם נציגי המוסך קבל החלטה כיצד להתאים את המוסך לתקנים ועקב אחרי הביצוע. בחלק מהמוסכים, בעיקר באילו שהצטרפו לרשת, נבנה מוסך חדש בהתאם לתקנים.
אמצעי עזר לתכנון היו המודלים שהכנו לכל אחד מסוגי המוסכים בתקן שהציגו שרטוט מוחשי לתקן.
כבר בשנת 1995, הייתה לרשת מודעות לנגישות נכים והוגדר צורך בתאי שירותים לנכים ולנגישות נכים בעגלה לחדר ההמתנה. זאת מהסיבה הפשוטה שבארצות הברית כל נושא הנגישות קבל תנופה והפך לאחד מדרישות התכנון הבסיסיות שאותם הפנימה ג'נרל מוטורס GM.
הטבלה הקודמת רכזה את מוסכי השירות הטבלה שתוצג בעמוד הבא מרכזת את מרכזי השיווק, האתרים שבהם יש גם אולמות תצוגה ועיקר הפעילות בהם היא מכירת רכבים חדשים  (וטריד אין כמובן). חלק מאתרים אלו היו בניהול החברה  וחלק היו של זכיינים של הרשת.
מרכזי השיווק משמעותיים יותר לחברה מבחינת רמת הבינוי שלהם מכיוון שהם אלו שקובעים בפועל את היקף המכירות ואת צרכי השירות שהרשת מחויבת לתת.  במרכזים אלו הבסיס להגדרת השטח הנדרש היה מספר הרכבים הנמכרים בשנה. בהתאם למספרם נקבע גודל אולם התצוגה.

מרכז שיווק ושירות  SMALL שלו פוטנציאל מכירות שנתי של 120 רכבים

מרכז שיווק ושירות  MEDIUM שלו פוטנציאל מכירות שנתי של 400 רכבים

מרכז שיווק ושירות  MIDSIZE שלו פוטנציאל מכירות שנתי של 700 רכבים

מרכז שיווק ושירות  LARGE שלו פוטנציאל מכירות שנתי של 1000 רכבים

מרכז שיווק ושירות  VERY LARGE שלו פוטנציאל מכירות שנתי של 1500 רכבים

הכנת טבלאות התקנים בצרוף פרוגרמה ומפרטים כתובים עם שרטוטים עקרוניים שהכנו כברו בשלב הראשון של העבודה ברשת,  אפשרו לנו לבדוק  ולתכנן תוכניות שיפור לכל המוסכים הקיימים ולבדוק מוסכים שרצו להצטרף לרשת. 
כלי עבודה  אלו אפשרו לנו איתור מהיר של אתרים  חדשים  מתאימים  לרשת והוצאת תוכנית פונקציונלית  בזמן מינימלי. חוברת המפרטים והפרוגרמה  נמסרו לאדריכלים שתכננו את המוסכים החדשים  ואפשרו להם לעמוד בסטנדרטים ובתקנים שנקבעו בזמן תכנון קצר יותר.

 ההגדרות הברורות וכמותיות אפשרו למחלקת הבינוי בחברת U.M.I להמשיך  בעבודה השוטפת לאחר סיום המהלך הגדול של בניית הרשת בעזרת משרד מהנדסים חיצוני המתמחה בתכנון פונקציונלי , מינימקס מהנדסים בע"מ.
עד היום משמש החומר שהכנו את מחלקת הבינוי ואת כל מוסכי הרשת. יתרה מזאת מנהלים  שעברו לחברות אחרות או  לייעוץ  הנחילו את השיטה והעקרונות לרשתות אחרות.
כל תחום הכנת פרוגרמה לבינוי מפורטת פותח ע"י  הרשתות האמריקאיות הגדולות.
ספר פרוגרמה  של רשת אמריקאית  מפרט את כל צרכי המבנה  עד הפרטים הקטנים ביותר. האמריקאים משקיעים עבודה רבה  ומאומצת פעם אחת שלאחריה  אין להם מתחרים במהירות הביצוע, היישום,  ושמירה קפדנית על סטנדרטים אחידים.
 הדוגמה הבולטת ליעילות השיטה האמריקאית היא אופן ומהירות חדירת רשת מקדונלד לישראל שהצליחה לדחוק את הרשת הוותיקה והמובילה בורגר קינג. תוך חמש שנים הצליחה מקדונלד להפוך לרשת הגדולה ביותר בישראל כאשר המתחרה  הישראלית לא הצליחה לעמוד בקצב הבינוי המואץ של הרשת האמריקאית. זאת מהסיבה הפשוטה שכל המידע המפורט היה מרוכז ולא היה צורך "להמציא את הגלגל" בכל תכנון של סניף חדש.
הבנקים בארץ אמצו והפנימו את השיטה, כיום  תכנון סניפים חדשים ומשודרגים מתבצע באופן יעיל מאוד בסטנדרט קבוע עם הגדרות מפרטים אחידים. זאת גם הסיבה שהקבלנים המתמחים בבניית סניפים עובדים עם כל הבנקים.

כאשר תכננו את סניף אלעד של בנק הפועלים התבססנו על תוכניות ותקנים  שסיפק הבנק וכל מה שנדרשנו לעשות היה להתאים את התקנים לצורה ולקונטור שטח הסניף. כיום כאשר אנו עובדים כמנהלי פרויקט עם בנק דיסקונט אנו רואים כי גם בנק זה עובד עם תקנים ברורים שמתווה הנדסת ייצור של הבנק. זרך זו  קצרה באופן משמעותי את זמן התכנון והוזילה עלויות בעקבות עבודה עם ספקים קבועים של קיר טכנולוגי שבו מוצבים המכשירים האוטומטיים,  ריצופים וציפויים, מחיצות זכוכית, מערכות, תקרות אקוסטיות, ריהוט, שילוט ואבזור.
בעידן הנוכחי שבו משתנים המוצרים בקצב מהיר מאוד, האתגר בהגדרת תקנים היא שמירת הרלוונטיות שלהם וקביעת מיצוב ומיתוג אחיד ומוצלח לכל הסניפים של הרשת.
אשמח לקבל  פידבק מהקוראים
בעמוד הבא תקנים למרכזי שיווק ושירות שבהם מוכרים רכבים והם בד"כ מרכזי שירות אזוריים ומובילים .No comments:

Post a Comment