Wednesday, March 13, 2013

תכנון מבנים משולב פונקציונלי ואדריכלי – שלבי עבודה

תכנון מבנים משולב פונקציונלי ואדריכלי - שלבי העבודה


תכנון פונקציונלי לבינוי הוא השלב הראשון בתכנון מבנים כמו מחסנים, מערכי ייצור, משרדים, חנויות וכל מערך מורכב שבו חשובים תהליך העבודה וצרכי אחסון.  התכנון מתבסס על הצרכים השימושים של הארגון  והנוחיות בעבודה ומתרגם אותם לתוכניות מערך עקרוני ומפורט. השלב הראשון בתכנון הוא הכנת פרוגרמה הלוקחת בחשבון את תהליך העבודה, היקף הייצור, הקשר בין העובדים והמחלקות השונות, צרכי המיכון, האחסון השינוע והתאורה.  
תכנון אדריכלי טוב של מבנים לסקטור העסקי חייב להתבסס על פרוגרמה ונתונים מפורטים של צרכים.
ככל שהחברה שלה מיועד המבנה גדולה יותר כך צריך להיות צוות התכנון ברמה מקצועית גבוהה יותר והליווי הצמוד שלו חשוב יותר. מעצב/ת פנים ידעו לתכנן ולעצב פרויקטים קטנים אך רק צוות תכנון מנוסה ומגוון יוכל להגיע לתוצאות אופטימליות בפרויקטים גדולים. חברה המעוניינת לקבל את ההחלטות הטובות ביותר חייבת להתבסס על עבודת הכנה יסודית וליווי של אנשי מקצוע מנוסים. ניתוח ובדיקה מעמיקים לפני הביצוע הכרחיים. התפשרות וקיצור שלבי תכנון תעלה כסף רב בהוצאות בניה והתאמה גבוהות יותר ובעלויות תפעול ואחזקה גבוהות יותר.
שלבי העבודה שגיבשנו במינימקס  מהנדסים יחד עם צוקר, הררי, הירשברג,  אדריכלים מוצגים בהמשך.

1. בחירת מבנה, הגדרת מפרט וליווי במו"מ עם בעל הנכס
1.1 לימוד צרכי החברה והגדרת קריטריונים לבחירת או לבנית מבנה, בחינת המבנים המוצעים והמלצה על המבנה המתאים.
1.2 הגדרת מפרט לחברה או לבעל הנכס הכולל את עבודות הבנוי, מפרט סוג מבנה, מעטפת, קירות ומחיצות, עבודות אלומיניום, ריצוף וחיפוי רצפה, תקרות, עבודות מתכת, עבודות עץ וריהוט, מיזוג אויר, אינסטלציה סניטרית, שירותים, מטבחונים וחדר אוכל, חשמל, תקשורת ומחשבים, תאורה, אקוסטיקה, הצללה, מעליות וגישה לנכים, בטיחות ובטחון, שילוט, פרוט יועצים ומתכנני מערכות שיפעיל בעל הנכס ואופן הקשר עם המתכננים במהלך התכנון המפורט, פירוט מבדקי הקבלה.
1.3 שילוב המתכננים בתכנון הראשוני – מהנדס ואדריכל בצוות התכנון או המו"מ עם בעל הנכס או החברה היזמית הבונה את המבנה.

2. הכנת פרוגרמה לבינוי
2.1 פגישות עם מנהלים ועובדים להכרת החברה, תהליך העבודה וקשרי העבודה בין המחלקות השונות הכנת מטריצת קשרים שתגדיר את הקשר בין המחלקות השונות והפריסה הרצויה במבנה. הגדרת תקנים לשטחים מיוחדים ושטחים משרדיים בחברה, תוך התחשבות במצב הקיים ובצורת הישיבה המקובלת כיום. גם הגדרה ללובי מפואר גבוה ייחודי ורחב ידיים היא הגדרה שצריכה להכנס להגדרת התקנים.
2.2 לימוד המצב הקיים ותחזיות לגידול, צרכי אחסון, מחשוב, תקשורת , זאת ע"י שיחות עם העובדים מהדרגים השונים. במהלך שלב זה יש לבקר בכל השטחים הקיימים, למדוד את כל השלחנות ואמצעי הייצור והאחסון ולהכין טבלת ציוד וריהוט שתשמש כלי עזר לתכנון, כמו כן יאותרו צרכים נוספים שיציגו העובדים בשטח. עם ריכוז טבלאות הציוד והריהוט (כולל באולמות יצור, מעבדות, מחסנים, חדרי ישיבות, פינות קפה ואוכל וכו') ניתן יהיה להגדיר את צרכי השטח והאחסון בחברה
2.3 הגדרת תקני שטח, הרצת הנתונים במחשב וקבלת פלט המגדיר צרכי שטח נטו בהתאם לתחזיות גידול שונות (עם בדיקת רגישות), המרת השטח נטו לשטח ברוטו אפשרי במבנה המתוכנן, בדיקת התאמת השטח הקיים לנדרש בפרוגרמה.
2.4 הצגת הנתונים שנאספו ועובדו למנהלים וקבלת חוות דעת והערות.
2.5 הוצאת טיוטה של הפרוגרמה שתתמקד בצרכי השטח, זאת כדי לאפשר להנהלה לקבל החלטה לגבי היקף השטח שיבנה או יושכר במבנה המוצע ואופן מיקום המחלקות השונות (לאחר קבלת הערות ניתן יהיה להתחיל בתכנון במקביל להשלמת הפרוגרמה).
2.6 המשך איסוף נתוני הפרוגרמה : צרכי חשמל כולל סה"כ זרם נדרש (גודל לוחות), צרכי מיזוג, צרכי תקשורת (מחשבים ותקשורת), צרכי ניקוז ואינסטלציה, צרכי חניה, צרכי בטחון ובטיחות.

3. תכנון אדריכלי ופונקציונלי ועיצוב פנים
3.1 חלוקת מקרו של השטח המתוכנן במספר חלופות עקרוניות והצגתם לקבלת חוות דעת והערות, זאת במטרה לגבש מיקום משרדים, שטחי יצור, מחסנים ומעבדות בהתאם למטריצת הקשרים. במקרה של בניין חדש, הצגת חלופות למספר צורות של מבנים המתאימים למגרש הקיים.
3.2 החלטה על קונטור המבנה, גיבוש תוכנית עקרונית של משרד טיפוסי ושל מעבדה טיפוסית. ניסיון להגדיר גדלים סטנדרטים של חדרים כדי לאפשר שינויים עתידיים ללא שינויי בינוי משמעותיים הכרוכים בהפרעה לעבודה השוטפת. הצגת מספר חלופות אדריכליות למערך מפורט.
3.3 אישור חלופה נבחרת, המשך תכנון ברמת פרוט של חדרים וארגונם.
3.4 תכנון מפורט בשילוב יועצי המערכות (חשמל ותקשורת, מיזוג אוויר, אינסטלציה, בטיחות וכד') והכנת התוכניות לביצוע.
3.5 בחירת חומרי גמר וגוונים (ריצוף וחיפוי, תקרה ותאורה וכד'). הצגת גישה עיצובית לתכנון שתכלול גם עיצוב גרפי ועיצוב שילוט מיוחד שיתאים לאופי החברה,
3.6 הכנת כתב כמויות ומפרטים למכרז או למסירה לבעל הנכס.
3.7 ניהול המכרז על כל היבטיו.
3.8 פיקוח עליון בשלב הביצוע עד סיום הבניה ומסירה ללקוח.

4. תיאום תכנון וניהול פרויקט
4.1 תיאום התכנון וניהול הישיבות שוטפות עם המתכננים והיועצים.
4.2 ביקורת, הצעות לתיקונים ואישור תוכניות מתכנני המערכות. הוצאת תוכניות לביצוע ובחירת קבלן שיבנה את המבנה – שלב מורכב בפני עצמו, המנוהל ע"י משרד הפיקוח וניהול הפרויקט ואינו מפורט במסמך זה .
4.3 התחלת הבניה, מעקב שוטף אחר התקדמות הכשרת השטח מתן תשובות לשאלות ובעיות שיתעוררו במהלך הבניה.
4.4 עם סיום ביצוע העבודות יתבצע תהליך קבלה, מסירה ואישור לאכלוס.

5. תכנון וארגון המעבר לשטח החדש וליווי במהלך ההתארגנות
5.1 גיבוש ותכנון שלבי המעבר לשטח החדש, הדבקת שלטים זמניים מנייר להכוונה בתקופת המעבר, הפקת מדבקות וחלוקתם לעובדים כדי שידביקו את מספרי החדרים המיועדים על הציוד ובארגזי הניירת, תיאום שיטת ואופן ההעברה עם חברת ההובלות, תיאום עם החברות המתחזקות את המכונות הייצרניות של מחלקות הייצור, ועם חברת מידוף המחסן להעברה והתקנה בשטח החדש, תיאום וגיבוש צוות תיקונים ועזרה ביום המעבר.
5.2 עזרה והסברים לעובדים כדי לוודא הערכות מתאימה להעברה, הכוונת המובילים ביום המעבר ועזרה בהתארגנות בשטח החדש.
5.3 סבב בדיקה בין העובדים לוידוי התחלת עבודה מהירה ככל האפשר לאחר המעבר.
5.4 הגדרת שינויים נדרשים לאחר המעבר ובדיקה כי השינויים מתבצעים לשביעות רצונה של החברה. ככל שמספר השינויים יהיה קטן יותר כך יחשב התכנון למוצלח יותר
5.5 סיום עיצוב השילוט בתיאום עם המעצב הגרפי, והעברת רשימות שמות ומספרי חדרים לחברת שילוט כדי שתכין שלטים קבועים בהתאם.מאמרים נוספים שכתבתי  בנושא נמצאים באתרי מאמרים  שהקישוריות שלהן מצורפות
מאמרים בנושא תכנון פונקציונלי שכתבתיNo comments:

Post a Comment