Friday, August 12, 2016

תכנון מחסן במבנה משולב

תכנון מחסן במבנה משולב

מחסן יעיל ימוקם בקומת קרקע במבנה עם תקרה גבוה, עם גישה נוחה למשאיות ולהכנסה והוצאת חלקים ומוצרים, רצוי מבנה בעלות ההשכרה נמוכה.

מה עושים כאשר המחסן צריך להיות משולב בשטחי המשרדים והייצור של החברה וממוקם בשטח שאינו מתאים למחסן?

מחסן הממוקם במבנה יקר שעיקר ייעודו הוא למשרדים ושטחי ייצור, מעבדות וחדרי מחשב, אינו יכול להיות יעיל כמו מחסן ייעודי במבנה מתאים.
הדרך היחידה לשפר מחסן כזה היא השקעה באמצעי אחסון יעילים יותר המאפשרים הגדלת היקף אחסון וקיצור זמן שליפה והוצאת הפריטים המאוחסנים.

שלב ראשון בתכנון נבדוק את אופי השימוש. האם מגיעים משטחים של פריטים ויוצאים משטחים ארוזים או שמגיעים פריטים בתפזורת.
מה היקף השטח הנדרש לאזור קבלה ואזור יציאה, האם מכינים קיטים לייצור או שמוציאים לייצור חלקים קטנים.
חשוב לנתח את אופי הפריטים המאוחסנים ולקבוע שני פרמטרים חשובים.

גודל המדפים - עומק, גובה, וחזית. ורוחב המעברים הנקבע בהתאם לאמצעי השינוע במחסן ואופן הכנסת והוצאת הפריטים המאוחסנים.

נתון זה משמעותי מאוד מכיוון שאחסון יעיל לא משאיר חללי אויר בכל נפח המחסן והחללים הריקים הגדולים ביותר הם מעברים עם גישה נוחה לפריטים המאוחסנים.

תכנון המחסן יתבסס על מספר חלופות של חלוקת השטח.
נלקח בחשבון תהליך העבודה, הצרכים מבחינת אזור קבלה, הכנה, פריקה והוצאה החוצה . בשלב זה משולבים מתכנני המערכות שהחשוב ביותר הוא מתכנן החשמל והתאורה. סיום שלב התכנון יכלול מערך מחסן שאושר לביצוע.

קיים מגוון רחב של פתרונות אחסון המותאמים למשקלים וגודלי הפריטים המאוחסנים החל ממדפים לאחסון קל עם הפרדות ואביזרים שיקלו את האחסון והשליפה, ועד מדפים לאחסון כבד מסוגים שונים המתאימים למשטחים. במחסנים ממוחשבים ומושקעים כל המדפים צמודים וניתן לשלוף את הפריטים או להזיז את המדפים כאשר רוצים להוציא או להכניס פריט. המגוון גדול וקשת המחירים רחבה.

מחסן אוטומטי ומלגזה משוכללת יעילים מאוד אך מחירם הגבוה לא בהכרח כדאי לארגון.
כדאי לוודא שהחיסכון בשטח ובמספר עובדים אינו משולם בעלות אמצעי אחסון ושינוע יקרים ובעלות תחזוקה גבוה. בסופו של דבר הבחירה היא בפתרון שיספק לארגון יכולת אחסון ושליפה המתאימה לקצב הייצור והאספקה במחיר הזול ביותר.

מתכנן מנוסה ידע להגדיר נכון את גודלי וסוגי המידוף, יסנן את המידע המגמתי שנותנים הספקים ויעזור לארגון להגיע להחלטה אופטימלית מבחינת עלות תועלת.

במחסנים קיימים שאותם רוצים לארגן מחדש כדאי לשקול יישום התכנון בשלבים כדי שניתן יהיה לרכוש מידוף יעיל ויקר יותר על ידי פריסת העלויות לטווח ארוך יותר בהתאם לקצב הגידול בנפח האחסון. חשוב לקחת בחשבון כי אורך החיים של מדפים יכול להגיע לעשרים שנה כך שבחישובי עלות תועלת חשוב טווח הזמן שלגביו בודקים עלות מידוף שנתית לעומת עלות השכרה ואחזקת שטח.
במחסן כזה תוכנת ניהול המחסן חייבת להיות נוחה לשימוש ללא מגבלות לגבי אחסון ואיתור מהיר של הפריטים.


No comments:

Post a Comment