Friday, August 12, 2016

תכנון מפעל יצרני ומערך ייצור

תכנון מפעל יצרני ומערך ייצור

במפעל יצרני ובמערך יצור מעבדים חומר גלם, מרכיבים, בודקים ומוציאים החוצה כמוצר מוגמר או כחלק מוגמר שעובר למפעל אחר או לצרכן הסופי.     
כל זה בשאיפה ליעילות ללא צווארי בקבוק המעכבים את הייצור.             
בתכנון מערך ייצור הגורם הקובע את השטח הנדרש הוא גודל המכונות, הציוד והאחסון.
הדיוק הכרחי, חייבים למדוד מכונות ולהגדיר מרווחי עבודה נדרשים.           
ככל שנדרשות יותר אספקות כך חשוב עימוד הציוד בדיוק במקום הנכון. האספקות כוללות חשמל, מים מטופלים, אוויר דחוס, חנקן, תקשורת, ניקוזים וכד'.

המאפיין את התכנון של מפעל יצרני הוא ההצמדות לתהליך העבודה ורתימת התכנון לטובת שיפור תהליכים, הקטנת מרחקי תעבורה והגדלת התפוקה.
חשוב מאוד להגדיר תהליך עבודה יעיל מכיוון שכל עימוד הציוד והמכונות נעשה בהתאם. יש לאסוף ולמדוד נתוני ציוד במקביל ללימוד והגדרת תהליך עבודה יעיל, שאינו בהכרח זהה לקיים.
לאחר שלב חשוב זה, מתכנן מנוסה יכול לחזות שטח מחלקות נדרש, עוד לפני שיתחיל בתכנון המפורט. 
ניתן להתחיל בהכנת תוכנית עקרונית עם חלוקה למחלקות .
תוכנית ראשונית זאת תתבסס על התנועה במפעל החל מכניסת חומר גלם ועד להוצאת המוצר המוגמר והיא משמשת כבסיס לחלופות התכנוניות המפורטות בהמשך.
כל הגורמים הרלוונטים מוגדרים ונלקחים בחשבון.

היקפי ייצור, גודל ומרווחים במפעל ובחצר, גודל רכבים נכנסים, מרווחי תמרון, כניסות ויציאות למבנה ולמחלקות, גודלי פתחים, חניה, מספר חניות ומיקומם, מסלול בין החניה למבנה ולהיפך. גודל לובי, שמירה ובקרת כניסה, שינוע בתוך המבנה ובין הקומות, גודל מעליות כולל הדלתות, צרכי וגודל כל שטחי העזר לייצור.
לאחר שגיבשנו ואישרנו תוכנית ראשונית שלקחה בחשבון את כל הצרכים, מתחיל שלב התכנון המפורט.
הוא מתחיל בהצגת חלופות תכנוניות שונות ובחירת התוכנית האופטימלית, המציגה את המערך היעיל ביותר, המאפשר תהליך ייצור מהיר יותר, ללא מעצורים וצווארי בקבוק בייצור, עם מרחקי שינוע קצרים בשטח הקטן ביותר האפשרי.
במהלך שלב זה נשלב את מתכנני המערכות כדי שלאחר הוצאת התוכנית הסופית הם יוכלו להוציא שרטוטי עבודה ללא שינויים בתכנון הסופי.

יישום התכנון יכול להיעשות בשלבים. הייצור הקיים ממשיך תוך כדי הכשרת קו הייצור החדש.  את החלפת הציוד והמכונות, המצריכה השקעות כספיות גדולות, מתבצעים באופן הדרגתי בהתאם ליכולות הכספיות של הארגון.    
בסופו של התהליך מיישמים את התכנון בשלמותו ומשדרגים את המפעל למפעל מודרני, נאה ויעיל יותר.No comments:

Post a Comment