Friday, August 12, 2016

השקעה נבונה - תכנון מחדש של מבנה משרדים קיים

השקעה נבונה - תכנון מחדש של מבנה משרדים קיים

תכנון מבנה משרדים מתבצע בהתאם לאופנת התכנון כאשר בונים אותו.

בעבר תכננו מבנים נמוכים היום רבי קומות עם מעטפת זכוכית.  
במקרים רבים של מבנים להשכרה משאירים שטח קומה פתוח ורק שחברה נכנסת לשטח מתכננים אותו ובונים בהתאם לתוכניות.

בשנים הראשונות של אכלוס המבנה הוא ממלא את ייעודו בצורה טובה. במהלך השנים משתנים תקנים, משתנה מבנה ארגוני, משתנה האופנה ואפילו היתרי הבניה.
בחברות רבות, לאחר מספר שנות ישיבה במבנה, לא ניתן לזהות את הבניה המקורית, מכיוון שבוצעו שינויים רבים.

מתי כדאי לתכנן מחדש את המבנה? איך ניתן לקבל החלטה בנושא?

מאמר זה יפרט את השיקולים ואת נקודת הזמן לתכנן מחדש את המבנה.

השינויים שגורמים לחוסר התאמת המבנה

שינוי מערך פתוח  Open Space  
המבנה מתאים למרחב פתוח עם מאפייני  עומק ומודולציה של חלונות. כאשר מוותרים על השיטה ורוצים לעבור לשבת במערך עם חדרים סגורים המבנה לא מתאים. כנ"ל שינוי הפוך.

גידול או צמצום רציני במחלקות מסויימות
במרבית החברות שינויים ארגוניים מתבצעים בחלק מהארגון. ואז גדל חוסר האיזון בשטחי החברה. מחלקה שמתרחבת נאלצת לשבת באופן צפוף יותר מהמקובל בחברה כדי לשמור על קשר בין העובדים.                           
מחלקה שמצטמצמת יודעת  לספח את השטח שהתפנה להרחבת מרחב העבודה של המחלקה. ככל שגדל חוסר האיזון כך גובר הצורך בתכנון מחדש.

שינוי במוקדי הכח בחברה
לכל ארגון ולכל מנכ"ל יש את המחלקות והאגפים המועדפים. בהרבה ארגונים מנהלים עם עוצמה ארגונית גדולה מצליחים לקבל שטח גדול יותר עבור המחלקה שלהם ואפילו מיקום יותר נוח. 
בעקבות שינויים בארגון ובשוק, העוצמה הארגונית של מנהלים ומחלקות משתנה ואז נוצר הצורך בתכנון מחדש.

מיקום והאפשרויות התכנוניות הקיימות במבנה
לכל מבנה אופי ו"אישיות" הנקבעים בהתאם לגובה המבנה, שטח קומה, פרופורציות בין אורך לרוחב, מודולציה של חלונות וכד'.                           
כאשר יש עודף בשטחי משרדים, בעקבות בניית רבי קומות מודרנים ואטרקטיבים יותר, קיימת אפשרות לבקש הסבת ייעוד למבנה.               
במידה ובאזור יש תב"ע של תעשיה ומגורים ניתן להסב ייעוד ולהכשירו למגורים עבור דירות קטנות

No comments:

Post a Comment