Tuesday, October 29, 2013

מחסן קטן בשני מפלסים לא כלכלי לביצוע בגלל דרישות כיבוי אש

 השרטוטים המוצגים משלימים את המאמר שפרסמתי:

 השרטוט הראשון למעלה מציג את המצב הקיים שתוכנן בעבר.
אזור אחסון  במדפים שבהם מאוחסנת התוצרת הגמורה הארוזה בקופסאות קרטון. 
ואזור משטחים מוכנים להוצאה.
החלופות המוצגות הם דוגמה לאופן העבודה של מינימקס מהנדסים כאשר אנחנו מתכננים מחסן.
המטרה הייתה לבדוק אם כדאי להגדיל את היקף האחסון ע"י שימוש במדפים גבוהים יותר שיאפשרו שימוש במשטח דריכה מחורר שעליו יוכלו המחסנאים ללכת ולאחסן באופן ידני עד גובה התקרה.
בחלופות השונות בדקנו היקף מטר רץ רצפה מדפים בעומק 60 ס"מ קיימים.
כמו כן בדקנו כמה משטחים ניתן לאחסן בעזרת מתקן דריב אין
בכל החלופות ממוקם מתקן ניילון משטחים.
בהמשך מוצגות חלק מהחלופות כדי לתת מושג על דרך התכנון הפונקציונלי

השרטוט הבא הוא שרטוט הגלריה היושבת על המדפים הממוקמים מרצפה עד תקרה.
משטח הדריכה הוא משטח פלדה מחורר המאפשר בזמן שריפה למים מהמטזים העליונים לזרום גם לכיוון הרצפה ולעזור לכיבוי השריפה.

מאמרים בנושא תכנון פונקציונלי שכתבתי


No comments:

Post a Comment