Thursday, March 6, 2014

השכונות של מצפה רמון

השכונות של מצפה רמון
ההתיישבות במצפה רמון התחילה בשנת 1951 עם הקמת מחנה העבודה של  סוללי הדרך לאילת. המקום הוכרז  כישוב מצפה רמון   בשנת 1956.
ראשוני מצפה רמון עבדו במחצבה שמוקמה במכתש רמון - הגדול בעולם שנוצר מפעולת סחיפת מים ולא מנפילת מטאוריטים.
מקום המגורים הקבוע של ראשוני מצפה  היה בשכונה הראשונה שנבנתה ליד מד"א והמשטרה למרגלות המצוק ומרכז המבקרים.  נבנה שיכון של 2 קומות וצפונית אליו שיכון צמוד קרקע.
המרכז המסחרי ובניין המועצה נבנו דרומית לשכונה
מסעדת פועלים הוקמה בנקודת התצפית המרשימה ביותר על מכתש רמון בדיוק במקום בו ממוקמים הדירות הדרומיות של מלון בראשית


בית השיכון הדו קומתי הראשון במצפה כפי שצולם עם הקמתו בסוף שנות החמישים
בשנות השישים "הוצמדו" והורחבו הבניינים והדירות  הקטנות  
 הפונות למכתש הורחבו במחיר הכבד של ביטול המרפסות 


מבט על הבתים ועל מצפה רמון מדרוםמצפה רמון  הוכרז כמועצה מקומית בשנת 1964.
ניתן ללמוד על הבנייה ביישוב מתוכנית על פי חוק רישום שיכונים ציבוריים שהוכנה ע"י משרד השיכון ואושרה בחותמת חוק שיכונים ציבוריים בתאריך 22.5.68 

המקרא מספק לנו נתונים מספריים על חלוקת השטח הכולל של מצפה רמון בשנת 1968.
סה"כ השטח  217,264 דונם התחלק  כדלקמן:

מגורים 29%                               64,218 דונם
בנייני ציבור 16.5%                   35,937 דונם
שטח מסחרי 2.7%                    5,781 דונם
אזור תעשיה ומלאכה 15.1%   32,891 דונם
כבישים 26.1%                          54,531 דונם
שטח ציבורי פתוח 6.9%           19,453 דונם
שבילים 2.1%                             4,455 דונם

צילום חלקי מציג את הבתים הראשונים עד המרכז המסחרי


מלון בראשית הממוקם בנקודת התצפית הטובה ביותר על מכתש רמון.
הקצה הדרומי של המלון ממוקם בנקודה שבה מוקמה מסעדת הפועלים של עובדי המחצבות
שכונת הר גמל נבנתה בשנת 1982 עבור טייסים שהגיעו לבסיס חדש שנבנה באותם שנים
במשך כחמש שנים הטייסים לא הגיעו לקנות את הבתים ומשרד השיכון הוציא את הדירות למכירה בשוק הכללי
אזור השיכונים בין השכונה הראשונה של מצפה לשכונה ליד הר גמל


רחוב עין עבדת
אדריכל רוברט בנט בניה בשנת 1975.
5 בניינים בודדים בני 4 קומות, 4 דירות בכל קומה, סה"כ 80 דירות בשטח 82 מ"ר ברוטו בכל דירה

רחוב עין עקב
 אדריכל מחל ליאון בניה בשנת 1973.
5 בניינים מחוברים בני 4 קומות, 2 דירות בכל קומה, סה"כ 40 דירות בשטח 93 מ"ר ברוטו בכל דירה
רחוב עין זיק
 אדריכל מחל ליאון בניה בשנת 1975.
  בניינים מחוברים בני 4 קומות,  סה"כ 32 דירות בשטח 68 ו-89 מ"ר ברוטו בכל דירה

רחוב עין עבדתרחוב נחל גרופית
שכונת הר גמל החדשה
מגרשים שנמכרו  בשטח הקרוב למצוק ליד הר גמל
הוכנה תשתית הכבישים וארונות החשמל לכל המגרשים


המגרשים הדרומיים של שכונת הגמל החדשה קרובים מאוד לשביל ההליכה  המסומן ולשביל הצמוד למצוק
מדדתי 63 מטר עד לשביל המסומן 140 מטר עד לשביל מעל המכתש


שכונת ריכטר במפלס העליון ליד מגדל המים
השטח הצבאי לשעבר
יחידת בקרה אווירית  של חיל האוויר ישבה במצפה רמון וחיילה גרו בארבעה בתי שיכון ששתיים מהם נהרסו
רחוב עין עופרים
אדריכלים אמנון ניב א.שוורץ בניה בשנת 1979, קוטגים קומה אחת ושתי קומות בניה באשקוביותעין משק עין שחק בניה בשנת 1983 קוטגים צמודים קומה אחת ושתי קומות

כפר הסטודנטים


בתי השיש
רחוב מעלה הדקלים
אדריכל יצחק פרלשטין בניה בשנת 1976 בנייני 3 קומות
עין עובדת, עין מור, עין סהרוניםשכונת הגמל הישנה ובתי השיש 

השכונה החדשה

רובע דרכי הבשמים - אזור התעשיה

מבט מדרום , כפר הסטודנטים בקדמת התמונה


לסיום הפוסט - מכתש רמון בתקווה שבזכותו תשמר הבניה הנמוכה במצפה רמון

No comments:

Post a Comment