Sunday, April 6, 2014

צילומי בתי השיכון של מצפה רמון


פוסט זה מציג את צילומי כל בנייני השיכון של מצפה רמון.
מטרתו מחקר שטח על דירות השיכון: מה מספרם, האם הם מאוכלסות כל השנה, כמה דירות שיכות למדינה ולמוסדות ציבוריים  (צבא, אונברסיטה, עמידר ועוד).מחקר השטח על בתי השיכון  של מצפה רמון מתקדם ויש לי כבר השערות שאותן אני ממשיך לבדוק.

1,746 דירות במצפה רמון
 מס' דירות
הערכת מספר תושבים
ב25%   מהדירות גרות משפחות דתיות עם ממוצע 6.5 נפשות במשפחה
436.5
      2,837
הערכה - 25%    מדירות מצפה ריקות
456.5
           ביקורים אקראים או מלון
  
הערכה 50% מדירות מצפה עם ממוצע 3.3 נפשות
873
      2,880
סה"כ תושבים לפי ההערכה
      5,717

עד היום איתרתי 98 דירות ריקות . אך נראה לי שיש 456 דירות ריקות.

אני ממשיך לחפש הוכחות להשערה זאת
כתבתי על ארבעה מבנים בנחל ערוד  2-4-6-8 המשמשים את הצבא

עוד גילוי של אוצר נדלני פנוי

נחל ציה 8 - המבנה הקודם של הצבא שהוחזר לעמידר במצב מזעזע
במבנה הכפול 60  דירות

כיום מתגוררים  בחלקו תלמידי ישיבה .
במבנה גם דירות נעולות וריקות.
מכיוון שעמידר היא בעלת המבנה נראה הגיוני לשפץ את הדירות ולהוציא אותן להשכרה לצעירי מצפה רמון
בינתיים התחילו לשפץ את המבנה, כנראה עבור תלמידי הישיבה. ומה עם צעירי מצפה רמון?
כתובת מס' דירות
1 נחל ציחור 4 4
2 נחל ציחור 6 4
3 נחל ציחור 8 8
4 נחל ציחור 9 4
5 נחל ציחור 10 8
6 נחל ציחור 11 16
7 עין עקב 2 48
8 עין עקב 4 48
9 עין עקב 6 40
10 עין עבדת 2 16
11 עין עבדת 4 16
12 עין עבדת 5 30
13 עין עבדת 6 16
14 עין עבדת 7 26
15 עין עבדת 8 16
16 עין עבדת 10 16
17 עין עבדת 11 48
18 מעלה הדקלים 2   24
19 מעלה הדקלים 4    21
20 מעלה הדקלים 6 24
21 מעלה הדקלים 8    24
22 מעלה הדקלים10   21
23 עין זיק 2 32
24 עין זיק 4 32
25 עין זיק 6 32
26 נחל סלעית 2       6
27 נחל סלעית 4        6
28 נחל סלעית 6      6 6
29 נחל סלעית 8       18
30 נחל סלעית 10      18
31 נחל ערוד 2 12
32 נחל ערוד 4 12
33 נחל ערוד 6 12
34 נחל ערוד 8 12
35 נחל ערוד 10 18
36 נחל ערוד 12 12
37 נחל ערוד 14 12
38 נחל ערוד 16 12
39 נחל ערוד 18 18
40 נחל ציה 1 18
41 נחל ציה 3 18
42 נחל ציה 4 16
43 נחל ציה 5 18
44 נחל ציה 8 60
45 נחל גרופית 1 1
46 נחל גרופית 5 0
47 נחל גרופית 6 6
48 נחל גרופית 8 6
49 נחל גרופית 9 6
50 נחל גרופית 10 24
51 נחל גרופית 16 16
52 נחל גרופית 18 6
53 נחל גרופית 20 16
54 נחל גרופית 22 12
55 נחל מישר 1 12
56 נחל מישר 3 6
57 נחל מישר 5 16
58 נחל מישר 6 6
59 נחל מישר 7 1
60 נחל מישר 11 24
61 נחל מישר 13 6
62 נחל מישר 15 16
63 נחל מישר 17 12

סה"כ 1070
שיכונים נמוכים צמודי קרקע מס' דירות
רחובות עין משק עין שחק 106
השכונה החדשה 376
שכונת הר גמל הישנה 44
שכונת עין עופרים (הערכה) 168
בתים פרטיים (הערכה) 50
סה"כ צמודי קרקע  744
סה"כ מבנים במצפה רמון
807
סה"כ דירות במצפה רמון
1814

נחל ציחור 4


נחל ציחור 6
נחל ציחור 8

נחל ציחור 9

נחל ציחור 11הקשר בין שני האזורים של השיכונים הראשונים של מצפה רמון. אחד בקצה הדרומי והשני באופק יותר צפונהרחוב עין עקב
אדריכל מחל ליאון, מהנדס חי יעקב - 1973


עין עקב 2עין עקב 4


רחוב עין עבדת
אדריכל רוברט בנט - 1975

שיפוץ בשנת 1982

עין עבדת 2עין עבדת 3עין עבדת 5

עין עבדת 6עין עבדת  11+7
עין עבדת 10


מבט מדרום על הרחוב


מבט מדרום על הרחוב

מבט מצפון מרחוב עין סהרונים

מעלה הדקלים
אדריכל יצחק פרלשטין מהנדס ש. בן אברהם - 1975

מעלה הדקלים 2
מעלה הדקלים 4
מעלה הדקלים 6
מעלה הדקלים 8


מעלה הדקלים 10


מבט לכל רחוב מעלה הדקלים

 מס' 10 בצד הדרומי של הרחובעין זיק
אדריכל מחל ליאון - 1975
 עין זיק 2


 עין זיק 4


 עין זיק 6

רחוב נחל סלעית
 נחל סלעית 2

נחל סלעית 4

נחל סלעית 6


נחל סלעית 8נחל סלעית 10רחוב נחל ערוד, שכונת השיש
אדריכל - יסקי ושות, מהנדס שלמה יפת -   1979

נחל ערוד 2

נחל ערוד 2נחל ערוד 6נחל ערוד 8נחל ערוד 10
נחל ערוד 12

נחל ערוד 14

נחל ערוד 16
 


נחל ערוד 18מבט על מספר מבנים בשכונהמבט על כל השכונה

מבט על הבתים המשמשים את הצבא ברחוב נחל ערוד 2-4-6-8


נחל ציה

 נחל ציה 1


 נחל ציה 3

 נחל ציה 4
 נחל ציה 5


נחל ציה 8

מבט על נחל ציה מדרום
נחל גרופית
בקשה לבניית קומה רביעית בשנת 1991 ע"י אדריכל מירון סורין


נחל גרופית 1נחל גרופית 5

 נחל גרופית 9


נחל גרופית 6


נחל גרופית 8


נחל גרופית 10
נחל גרופית 10


נחל גרופית 16


נחל גרופית 18


נחל גרופית 20
נחל גרופית 22
מבט לרחוב נחל גרופיתרחוב נחל מישר


 נחל מישר 1

נחל מישר 3


רחוב נחל מישר 5


רחוב נחל מישר 6

נחל מישר 7 - בית חב"ד


נחל מישר 8 - מלון רמון
נחל מישר 11

נחל מישר 13
נחל מישר 15 נחל מישר 17


רחוב נחל גרופית

 נחל גרופית 1

נחל גרופית 5נחל גרופית 6
נחל גרופית 8נחל גרופית 9נחל גרופית 10


 נחל גרופית 11


נחל גרופית 16 נחל גרופית 18

 נחל גרופית 20
 נחל גרופית 22
מבט לרחוב נחל גרופית

No comments:

Post a Comment