Tuesday, January 7, 2014

הפרויקט של תדיראן תקשורת – מה גורם לחברות ענק לשרוד

בלוג זה קשור למאמר באתר מאמרים

האם כל חברות הענק של היום ישרדו וימשיכו להוביל ?

במאמר ספרתי על נסיוני בעבודה עם ארבע חברות יבמ, מוטורולה, אלביט, ותדיראן תקשורת ועל השפעת התרבות הארגונית שאני ראיתי בהם על השרדותן.
תדיראן תקשורת לא שרדה. בפוסט זה אספר על העבודה שלנו איתה במשך קרוב לעשר שנים.
 
הפרויקט של תדיראן תקשורת התחיל בשנת 1989 מינימקס מהנדסים הייתה  לקראת סגירת המיזם של עזגד מחשבים שהוקמה בשנת 1986 .
כתוצאה מהמיזם היינו המתכננים הפונקציונלים הממוחשבים ביותר עם תוכנות עזר וטבלאות ניתוח באקסל  שעזרו מאוד בהכנת פרוגרמות לבינוי.
התחלנו עם תכנון מבנה אחד ועבדנו עם צביקה לוין סמנכ"ל משאבי אנוש ועם מנהל הבינוי עזר מתתיהו. אדריכל הבית של תדיראן תקשורת היה נתי מלין.
הייתה תקופה של אופטימיות וגידול מואץ של תדיראן תקשורת הייתה רוח יחידה וגאווה לספק שירות לחברה מצליחה עם אנשים אופטימים ויצירתיים.
תדיראן תקשורת הייתה בצמיחה מואצת  אחרי שנות משבר קשות ומינוי  יו"ר חדש, בני גאון שאירגן  מחדש כל קבוצת תדיראן.
תחום התקשורת רוכז בפ"ת בתדיראן תקשורת.
שלא כמו מוטורולה ויבמ, לא היו סדנאות עובדים בתדיראן.  היו נופשונים מפנקים באילת שחזקו את הגיבוש החברתי ואת האווירה הטובה בעבודה הלחוצה. מרבית המחלקות היו בתהליך של  גידול ועבודה מאומצת לעמידה בזמני האספקה.
החברה שכרה מבנה אחרי מבנה באזור רחוב הסיבים בקרית מטלון. בשיא הגידול היה לתדיראן תקשורת ריכוז של 16 מבנים בשטח של 58,000 מ"ר.

תהליך התכנון התחיל בתכנון פונקציונלי שכלל בדיקת כדאיות שכירת מבנה.
בקרתי במבנה וקבלתי שרטוט ממוחשב שעליו ערכתי את הבדיקות של ניצולת שטח (שטח נטו חלקי שטח ברוטו). בדיקתי את התאמת המבנה  לתקני השטח של החברה  שהתבססו על ישיבה בחדרים בשטח 10-12 מ"ר (חדר כזה שימש למנהל בכיר יותר או לשני עובדים שקבלו קהל או לשלושה עובדים טכנים). השורה האחרונה של בחירת המבנה היתה כימות  עלות ההשכרה למ"ר נטו.
 לאחר שנבחר המבנה נכנס לתמונה האדריכל וגובשה פרוגרמה למבנה שאותה הכנו בשיתוף מרכז פרויקט מהמחלקות שהיו אמורות לאכלס את המבנה. הפרוגרמה פרסה את צרכי השטח והאספקות. על בסיס הפרוגרמה הכנו במינימקס מהנדסים חלופות תכנוניות שונות לאכלוס המבנה שאותם בחן צוות התכנון. בסוף התהליך נבחרה התוכנית האופטימלית ואותה פיתח האדריכל לתוכנית אדריכלית.
שיתוף הפעולה בין צוות הבינוי והתכנון היה מלא. כל צוות המתכננים נתן עדיפות לפרויקטים של תדיראן תקשורת מכיוון שידע שמדובר במאמץ מרוכז שלאחריו יגיע הפרויקט הבא.  הייתה רוח יצירתית, כדי לתגמל קבלנים לסיים הכשרת מבנה בלוח זמנים קצר ביותר הבונוס היה סוף שבוע בחו"ל.
תכננו את כל סוגי המבנים החל ממשרדים ועד מחסנים חדרי אוכל מגרש חניה
כדי לשלוט במידע הרב שצברנו על בנייני החברה רכזנו את הנתונים בשרטוט כל המבנים ובטבלאות פילוח של המבנים בהתאם למבנה הארגוני ולסוגי השטח השונים.

הרקע המחשובי של מינימקס גרם לכך שצברנו את כל המידע בטבלת ריכוז באקסל וכך התקבלה תמונה מפורטת של כל שטחי תדיראן תקשורת
 

No comments:

Post a Comment