Tuesday, January 14, 2014

תכנון בניין המשרדים של מחיש מחשבים בשנת 1990

תכנון בניין המשרדים של מחיש מחשבים בשנת 1990

פרויקט תכנון מבנה מחיש בוצע בעיצומה של מלחמת המפרץ. המבנה הוא מבנה משרדים מהסוג היישן של  מבני משרדים
בעצם מדובר על שני מבנים בלינקולן 15 ו-17 יש חיבור בין המבנים בקומה ג' כפי שרואים בשרטוט.

מחיש היא חברת המחשוב של בנק המזרחי ומחשבי הבנק ממוקמים בקומת המרתף של המבנה.
בעבר שכנה חברת יבמ במבנה וכשהיא עזבה למבנה הפטריה בת"א הקימה חברת מחיש את מרכז המחשבים שלה במבנה.

בנק המזרחי היה לקוח של מינימקס מהנדסים . בצענו עבור הבנק את התכנון הפונקציונלי של בנייני המשרדים שלו שהיו מפוזרים בסיטי של ת"א. עבדו עם דב וינשטין סמנכ"ל הבנק ועם רמי טרום מנהל מחלקת ארגון ושיטות.

חברת מחיש הפכה לחטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות והמבנה עדיין משמש את הבנק כפי שאנו רואים בתמונות העדכניות מינואר 2014
החניון הראשון שמינימקס מהנדסים תכננה היה רצועת החנייה של חברת מחיש.
חנה ואני  יכולנו להגיע רק ביום ו' ולמדוד  את השטח ללא רכב.
בהמשך הדרך תכננו חניונים רבים אך זה יזכר אצלי בגלל היותו ראשון.


המשרדים בבניין הם בגודל קלסי של  11-12 מ"ר. גודל כזה מאפשר גמישות תפעולית ומאפשר לאכלס בחדר מנהל, 2 עובדים מקבלי קהל או 3 עובדים טכניים.


מאמרים נוספים בנושא תכנון פונקציונלי שכתבתי
תכנון פונקציונלי

No comments:

Post a Comment