Monday, July 15, 2013

תכנון אולם העתקות ודיגיטציה בספרייה הלאומית

הספרייה הלאומית אוספת כל מידע כתוב שיצא לאור בישראל וספרים נוספים שהספרייה רוכשת או מקבלת מתרומות.
על פי "חוק הספרים" חייב כל מי שמוציא ספר, כתב עת, עבודה מחקרית, תקליט, סרט או כל פרסום אחר בחמישים עותקים ומעלה, לשלוח שני עותקים לספרייה הלאומית.
חובה חוקית זו הייתה בעיקרה בתוקף ע"פ פקודת העיתונות כבר בתקופת המנדט הבריטי.
יעודה העיקרי של הספרייה הלאומית הוא איסוף, שימור, טיפוח והנחלה של אוצרות ידע, מורשת ותרבות בכלל, ובמיוחד כאלו שיש להם זיקה לעם ישראל, ארץ ישראל ומדינת ישראל.
(מתוך ויקפדיה)

הוחלט לרכוש ולאמץ את הטכנולוגיות החדשות המאפשרות להנגיש את תכולת הספרייה הלאומית לציבור הרחב.
במסגרת פרויקט ההנגשה והדיגיטציה, התחילה הספרייה הלאומית בשנים האחרונות לסרוק ולהעביר  את הספרים היקרים למדיה מגנטית. בגלל מיעוט הציוד הקצב היה איטי .
בשנת 2011 הושג תקציב לרכישת ציוד ואמצעים חדישים עם יכולת עבודה בהיקפים גדולים.
מינימקס מהנדסים, המנוסה בתכנון מערכי ייצור (תכנון המעבדות באתר החדש של מוטורולה בלוד בוצע על ידי מינימקס  מהנדסים), הוזמנה לתכנן את השטח המיועד.
הבחירה במינימקס מהנדסים הושפעה מהעובדה כי מדובר בעצם על אולם ייצור שבו סורקים, מצלמים ומעלים למחשב את כל הספרים, העיתונים וכתבי העת בספריה. מה שחשוב בתכנון הוא  תנאי עבודה נוחים ותהליך ייצור אופטימלי.

לפני התכנון
מספר חדרים ששימשו לאחסון ספרים הוקצה לטובת אולם ההעתקות והדיגיטציה.
בשטח המיועד הייתה תקרת עץ דליקה שאינה מתאימה לתקנים הקיימים.
הפעולה הראשונה הייתה העברת הספרים לאולמות אחרים והריסת פנים הקומה כולל קירות ותקרה.
התמונות הבאות צולמו לפני תחילת השיפוץ.


השטח הקיים כלל שתי אולמות גדולים, בהתחלת  הבניה נהרסו הקירות הפנימיים ותקרת העץ הדליקה.
 
 התכנון
במהלך לימוד הצרכים לאולם החדש ליוויתי את העובדים שהשתמשו בציוד ואמצעי צילום ודיגיטציה מהדור הקודם ולמדתי את צורת העבודה: כיצד מכינים ומארגנים את הספרים, כתבי העת והכרזות, כיצד מצלמים וסורקים, כיצד משנעים אחרי שסורקים וכיצד נוח לעבוד.
למדתי את תנאי הסביבה הרצויים, כולל תאורה מיוחדת נדרשת וצבעי רצפה, תקרה וקירות המתאימים לדיגיטציה אופטימלית.
במהלך העבודה והלימוד קבלתי רשימות ומפרטי ציוד חדש שאמור להגיע ולשמש את האולם החדיש והמודרני שיוכשר.
הוכנה טבלת צרכים שפרטה את הציוד, גודל פיסי, מרווחי עבודה מסביב וצרכי חשמל ומיזוג אוויר.
לאחר גיבוש רשימת הציוד הסופית הוכנו שלוש חלופות עקרוניות לתכנון.

נבחרה חלופה 3 שפותחה לחלופה 3.2 המוצגת בהמשך עם שתי החלופות האחרות
 

חלופה 1
 
חלופה 2
חלופה 3.2


לאחר התכנון

אולם העתקות ודיגיטציה הוצג לציבור בבתים פתוחים שנת 2012
 


No comments:

Post a Comment